Plaster

Man kan lugnt säga att detta material har förändrat världen. När det gäller packningar, tätningar och isolering används det bland annat till isolering mot elektricitet, glidskenor, distanser, brickor och konstruktionsdetaljer. Tack vare sina utmärkta egenskaper – låg vikt, nötningstålighet och kemisk motståndskraft – är plast ett optimalt material för industridetaljer. Plast möjliggör mer ekonomiskt fördelaktiga lösningar än stål och andra traditionella alternativ, vilket är ännu en anledning till att det är ett mycket konkurrenskraftigt materialval.

Man kan lugnt säga att detta material har förändrat världen. När det gäller packningar, tätningar och isolering används det bland annat till isolering mot elektricitet, glidskenor, distanser, brickor och konstruktionsdetaljer. Tack vare sina utmärkta egenskaper – låg vikt, nötningstålighet och kemisk motståndskraft – är plast ett optimalt material för industridetaljer. Plast möjliggör mer ekonomiskt fördelaktiga lösningar än stål och andra traditionella alternativ, vilket är ännu en anledning till att det är ett mycket konkurrenskraftigt materialval.

Materials: PA, PET, PE, PP, PTFE, PC, PVC och PUR

Temperature range: – 200°C – 260°C

Fire resistance and foodstuff use: UL-94, FDA & KTW