Skumplast

Till denna grupp tillhör en mängd material med olika användningsområden. Skumplasternas sammansättning och struktur kan skilja. Men samtliga är öppen-celliga, lätta, flexibla och har lång livslängd. Inom tillverkningsindustrin används de bland annat till tätning, ljud, kyla och värme-isolering. Vid filtrering av luft och vätskor. De fyller också en viktig funktion som stötdämpande förpackningsmaterial. Då de effektivt skyddar godsets ömtåliga detaljer.

They also play an important role as a shock-absorbing packaging material, as they effectively protect the vulnerable surfaces and components of the packaged goods. For the same reason, foam plastic is used in mattress stuffing, furniture and bags, and even draught excluders fitted around windows.

Till denna grupp tillhör en mängd material med olika användningsområden. Skumplasternas sammansättning och struktur kan skilja. Men samtliga är öppen-celliga, lätta, flexibla och har lång livslängd. Inom tillverkningsindustrin används de bland annat till tätning, ljud, kyla och värme-isolering. Vid filtrering av luft och vätskor. De fyller också en viktig funktion som stötdämpande förpackningsmaterial. Då de effektivt skyddar godsets ömtåliga detaljer.

They also play an important role as a shock-absorbing packaging material, as they effectively protect the vulnerable surfaces and components of the packaged goods. For the same reason, foam plastic is used in mattress stuffing, furniture and bags, and even draught excluders fitted around windows.

Materials: Polyurethane, Polyester and Polyether

Temperature range: -30°C – 100°C

Fire resistance: FMVSS 302, FR & UL-94